អំពីយើង

សួស្តីមិតទាំងអស់គ្នា!!!

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរ?

ខ្ញុំសង្ឃឹងថា អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកដជាសុខសប្បាយមិនខាន ហើយចំពោះទំនេះវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែក ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា នូវអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបទពីសោធន៏ នឹង ចំណេះដឹងខ្លះៗផ្សេងៗទៀត ខ្ញុំបានអាននឹងបានជួយប្រទះ។

ប្រសិនបើមិត្តទាំងអស់ចង់កែរលំអរ នូវអ្វីដែលខ្លះខាត សូមេត្តាជួយប្រាប់ខ្ញុំតាមរយ៖

-​សារ vann_vibol@yahoo.com

-បណ្តាញសង្គម http://www.facebook.com/vann.vibol.9

-ស្កែប vann.vibol

-ទូរស័ព្ទ 098​ 497 ​612

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s